KJøP ADDERALL 30MG På NETT I NORGE

Kjøp Adderall 30mg på nett i Norge

Kjøp Adderall 30mg på nett i Norge

Blog Article

Om Adderall 30mg


Adderall er en reseptbelagte medisiner som brukes til å behandle oppmerksomhetssvikt hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) og narkolepsi. Adderall, et merkenavn, er en kombinasjon av amfetamin og dekstroamphetamin, som er sentralnervesystemet sentralstimulerende midler. Å ta Adderall kan bidra til å øke evnen til å fokusere, være oppmerksom og kontrollere atferd.Legemidlet øker aktiviteten til hjernen kjemikalier dopamin og noradrenalin, ifølge National Institute on Drug Abuse (NIDA). Adderall stimulerer hovedsakelig det sympatiske nervesystemet, som utløser kroppens "fight or flight" svar, som elevutvidelse, økt blodtrykk og hjertefrekvens og økt svette.Dosering av Adderall


Adderall er tilgjengelig som nettbrett og som en kapsel med utvidet friering (Adderall XR). Den kommer i varierende doser, alt fra 5 mg til 30 mg. Den foreskrevne dosen vil avhenge av pasientens størrelse og alvorlighetsgraden av symptomer. Leger starter vanligvis pasienter med lav dose og gradvis øker dosen, ifølge National Institutes of Health (NIH).Tabletten tas vanligvis to til tre ganger daglig, og den utvidede frigjøringskapselen tas vanligvis én gang daglig, ifølge NIH.


Bivirkninger


Dekstroamphetamin og amfetamin kan forårsake bivirkninger, inkludert:
• Nervøsitet
• Rastløshet
• Problemer med å sovne eller sove
• Ukontrollerbar risting av en del av kroppen
• Hodepine
• Endringer i sexlysten eller evnen
• Munntørrhet
• Magesmerter
• Kvalme
• Oppkast
• Diaré
• Forstoppelse
• Tap av appetitt
• Vekttap


Noen bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du opplever noen av symptomene nedenfor, kontakt legen din umiddelbart:• Rask eller pounding hjerterytme
• Kortpustethet
• Brystsmerter
• Overdreven tretthet
• Langsom eller vanskelig tale
• Svimmelhet eller besvimelse
• Svakhet eller nummenhet i en arm eller ben
• Beslag


Hvem bør ikke bruke Adderall


Adderall er ikke for alle. Det bør ikke brukes av pasienter med en historie med glaukom, alvorlig angst eller agitasjon, en personlig eller familiehistorie med tics eller Tourettes syndrom. Sentralstimulerende midler kan også forårsake plutselig død hos pasienter med medfødte hjertefeil eller alvorlige hjerteproblemer. Som et resultat bør pasientene varsle sine leger hvis de har en historie med hjertesykdom, hjerterytmelidelse, koronarsykdom eller hjerteinfarkt, ifølge NIH. Leger bør også bli varslet hvis pasienten har en historie med høyt blodtrykk, psykisk sykdom, perifer vaskulær sykdom eller anfallsforstyrrelser.Voksne i alderen 65 år og eldre bør vanligvis ikke ta Adderall fordi det ikke er så trygt som andre medisiner for denne aldersgruppen, sier NIH.

Noen interaksjoner kan være skadelige. NIH sier at folk ikke bør ta Adderall hvis de har tatt en monoaminoksidasehemmer (MAOI), en type antidepressiva, i de siste to ukene.Adderall og barn


For barn med ADHD, eller hyperaktive impulsive eller uoppmerksomme symptomer som forårsaker nedsatt funksjonsevne og vises før fylte 7 år, kan Adderall betraktes som en del av et totalt behandlingsprogram. ADHD må diagnostiseres gjennom en rekke tester som utelukker andre psykiske lidelser. Andre behandlingstiltak vil omfatte psykologiske, pedagogiske og sosiale aspekter - narkotikabehandlinger kan ikke engang være nødvendig.For behandling av ADHD er Adderall godkjent for bruk hos barn i alderen 3 år og eldre, og Adderall XR er godkjent for barn i alderen 6 år og check here eldre, ifølge NIH. For barn med narkolepsi er stoffet godkjent for de i alderen 12 år og eldre.Adderall er ikke ment for bruk hos barn som viser symptomer som er get more info sekundære til miljøfaktorer eller viser symptomer som indikerer andre psykiatriske lidelser, som psykose, ifølge Food and Drug Administration (FDA).Det er bevis for at Adderall kan bremse et barns vekst eller vektøkning, så leger bør overvåke barnas vekst nøye mens de er på medisinen, sier NIH.Misbruk og avhengighet av Adderall


Adderall er et schedule II kontrollert stoff, noe som betyr at det er høy risiko for avhengighet eller misbruk, og derfor bør enhver bruk overvåkes nøye av en medisinsk faglig.

Ifølge Mayo Clinic kan det å bare ta for mye Adderall forårsake avhengighet. Personer som bruker Adderall bør ikke ta en større dose eller ta det oftere eller i lengre tid enn foreskrevet av en lege. Også brått stoppe medisinen kan forårsake depresjon, tretthet og søvnproblemer.

Når det tas som foreskrevet av en lege, er det liten risiko for avhengighet, men hvis det tas rekreasjonsmessig for den "euforiske" effekten, vil risikoen for misbruk bli forbedret.


Langvarig misbruk get more info og overdose


Kronisk misbruk er preget av alvorlig, søvnløshet, irritabilitet og personlighetsendringer. Det mest alvorlige symptomet på misbruk er psykose, som ofte er klinisk uutslettelig fra schizofreni, ifølge FDA.Giftige symptomer fra å ta en overdose av Adderall kan komme ved lave doser. Innledende tegn på overdose inkluderer rastløshet, tremor, forvirring, hallusinasjoner og panikk, sier NDA. Etter denne sentrale stimuleringen vil pasienten gjennomgå tretthet, depresjon og ofte kardiovaskulære og gastrointestinale symptomer. NIH sier at folk bør kontakte en medisinsk faglig umiddelbart hvis de mistenker at de eller noen de kjenner har overdosert på Adderall.

Report this page